Hang Trống

Hang Trống

Đối diện với hang Trinh Nữ, là nơi gắn liền với câu chuyện truyền thuyết về hang Trinh Nữ. Chàng trai biết tin người yêu bị đày trên một đảo đá, chàng liền đi tìm và dạt đến nơi này. Nhìn thấy người yêu mà chàng không thể tới được, đành dùng hòn đá gõ vào vách hang báo cho cô gái biết chàng đã đến. Chàng gõ mãi cho đến khi kiệt sức và chết tại đó.

Hang Trống có di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hoá Soi Nhụ, có niên đại cách ngày nay từ 18.000 – 7.000 năm.

Chia sẻ "Hang Trống" Thông qua:

Chưa có nhận xét.

Để lại một trả lời