Các Tuyến Du Lịch Ở Vịnh Hạ Long

Để thuận tiện cho du khách, đặc biệt là du khách muốn tự đi đến vịnh Hạ Long mà không qua dịch vụ của các công ty du lịch. Halong-Bay.info giới thiệu các tuyến du lịch mà ban quản lý Vịnh Hạ Long quy định. 

Tuyến 1:
Thiên Cung-Đầu Gỗ – Hòn Chó Đá, làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái (Gà Chọi), Làng chài Hoa Cương.

Tuyến 2:
Hang Sửng Sốt, Ti Tốp (hoặc Soi Sim), Động Mê Cung, Hồ Động Tiên (hoặc Hang Trống hoặc Hang Trinh Nữ hoặc Hang Bồ Nâu hoặc Hang Luồn).

Tuyến 2 và nghỉ đêm:
Hang Sửng Sốt – Ti Tốp hoặc Soi Sim – Động Mê Cung – Hồ Động Tiên (hoặc Hang Trống hoặc Hang Trinh Nữ hoặc Hang Bồ Nâu hoặc Hang Luồn) – Điểm nghỉ đêm : Hòn 690-Lạch Đầu Xuôi-Hòn Lờm Bò (hoặc Hang Trinh Nữ-Hang Trống hoặc Hồ Động Tiên-Hang Luồn hoặc Hòn 587 Hang Lát).

Tuyến 3:
Trung tâm Văn hóa làng chài Cửa Vạn- Làng chài Cửa Vạn- Hang Tiên Ông- Hồ Ba Hầm.

Tuyến 3 và nghỉ đêm:
Trung tâm Văn hóa làng chài Cửa Vạn – Làng chài Cửa Vạn – Hang Tiên Ông – Hồ Ba Hầm – Điểm nghỉ đêm: Hồ Ba Hầm (hoặc Làng chài Cửa Vạn).

Tuyến 4:
Hang Cỏ – Hang Thầy – Làng chài Vông Viêng – Hang Cạp La – Làng chài Cống Đầm hoặc Khu sinh thái Tùng Áng – Cống Đỏ hoặc Hòn Xếp.

Tuyến 4 và nghỉ đêm:
Hang Cỏ, Hang Thầy, Làng chài Vông Viêng, Hang Cạp La, Làng chài Cống Đầm hoặc Khu sinh thái Tùng Áng-Cống Đỏ (hoặc Hòn Xếp), Điểm nghỉ đêm Cống Đỏ.

Tuyến 5: Cảng tàu – Bến Gia Luận (Cát Bà – Hải Phòng):
Hòn Chó Đá, làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái (Gà Chọi), Làng chài Hoa Cương.
Tham quan bổ sung điểm dành cho người lớn: Hang Ba Hang hoặc Soi Sim.
Tham quan bổ sung điểm trong tuyến:
Hang Bồ Nâu (hoặc Hang Luồn hoặc Hang Trống hoặc Hang Trinh Nữ)

 

Chia sẻ "Các Tuyến Du Lịch Ở Vịnh Hạ Long" Thông qua: