tàu ngưng hoạt động

Đình chỉ 8 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Đình chỉ 8 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Tám tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị đình chỉ hoạt động. Do mắc lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định, để phương tiện khác đeo bám… nhiều tàu du lịch đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 25/5. Ủy ban…