Riêu Hà – Đặc Sản Hạ Long

Riêu Hà – Đặc Sản Hạ Long

Một bữa ăn đãi bạn phương xa, nhất là bạn ở miền rừng, bằng thức ăn lấy từ biển lên của vợ tôi – người Hạ Long, thường là có thứ gì đó nhắm rượu hoặc bia, như một trong những món sò luộc…