đặc sản

Rượu Ba Kích – Đặc Sản Hạ Long

Rượu Ba Kích – Đặc Sản Hạ Long

Tôi nhớ có một cuộc thi dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu về vịnh Hạ Long. Trong đó có câu hỏi: Thứ rượu đặc sản của vùng vịnh Hạ Long? Vợ tôi hỏi lại tôi câu hỏi này,…

Rượu Mơ Yên Tử – Đặc Sản Quảng Ninh

Rượu Mơ Yên Tử – Đặc Sản Quảng Ninh

Để đáp ứng nhu cầu của du khách về một sản phẩm đặc trưng khi đến với khu danh thắng Yên Tử, tháng 2-2006, thị xã Uông Bí đã lập dự án sản xuất rượu mơ và giao cho Nhà máy Bia Thăng Long…