fbpx

Quá trình UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới

Quá trình UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới

Ngày 21/12/1991 Chính phủ Việt Nam đã cho phép xây dựng hồ sơ Vịnh Hạ Long để trình Hội đồng Di sản thế giới xét duyệt. Năm 1993, hồ sơ khoa học về Vịnh Hạ Long được hoàn tất và chuyển đến UNESCO để…

Giới thiệu Vịnh Hạ Long

Giới thiệu Vịnh Hạ Long

  Hạ Long là một vùng biển đảo nằm ở phía đông bắc của tổ quốc, địa phận của Quảng Ninh có tọa độ 106o56’ đến 107o37’ kinh đông và 20o43’ đến 21o09’vĩ độ bắc , vẻ đẹp của Hạ Long thật nên thơ…